gate gate
Hungarian Cultural Center Of Northeastern Ohio Formally: St. Stephen's Dramatic Club (1904-2001) & Geauga Magyar Club (1975-2001) 12027 Abbott Road - Hiram OH 44234
330-274-2786
Székely Kapu Törtenelem

Kapufaragás az Erdélyi Székely Magyarság népi müvészetének az az ága ami világszerte páratlan a maga nemébe. Ösiségében, mitikus jelrendszerében és formagazdagságában olyan müvészet ez, amelynek forrása évezredekkel a kereszténység elötti ôs kulturákbol fakadva termékenyitve van napjainkban is a Kárpátok keleti karéjában elô Székely Magyarság otthonteremtô és hagyományörzö szellemiségében. Nevezetes etnogarfus Prof. Viski Károly szerint a Székelykapunak nagy szimbolikus jelentösége van. Elválasztja keletet a nyugattol müvészeti, földrajzi és politikai szemszögekböl. De a kapunak legkülönlegesebb tulajdonsága az hogy minden egyes kapu egyéni müvészet, mégis egyformán szolgálja a praktikus célt, mégpedig hogy "a külvilágot" kivül tartja és a kapun benlévô élet szentségét megvédje.

Szépségén kivül mindent elmond a benlévö családrol. Évszázadokon keresztül a bevésett szöveg minden kapu felületén "Az Úr hozott", "Az Úr legyen Veled" üdvözli a bejövöket és kimenöket. Ugyan ez a szöveg szerepel ôsi rovás irással Úr városában a nagy kôkapun is amit elöször fényképezet le Sir Leonard Woolley aki felfedezte az ôs Szumir várost. Kutatásai azt is felmutatták hogy a kôbe faragott motivumok telyesen egyenlôk a fô magyar népi motivumokkal, de fôképpen az Erdélyi nép müvészetével.

A felfelé indásodott vonalak, életfa, a nap mint központosito motivum, rovás irás jelek és diszitések amik hangsulyozzák ezeket a motivumokat. Például az öt és nyolcszirmu rozsa, buzavirág és gránátalma. ôsi Székelykapuk amik átvészelték az idök sorsát, fôkép tölgy vagy cserefábol voltak készitve és gazdagon faragva. Késöbb festették a diszitö ellemeket. Galambbúgos tetözetet még gyakran fenyöfábol készült. A fôoszlopok elválasztották a nagykaput a kiskaputól. Nagykapu szekereknek, kiskapu gyalogjároknak.

A kiskapu oszlopain róvás irással volt bevésve a család adatai, története. Majd ha betöltödött minden oldala rovattal, uj oszlopot állitottak a régi mellé. 15-ik századtol fogva az oszlopra rovás megszünt és hamarosan azután a róvás irás is mullandoban esett. Manapság csak a fenmaradt diszitô ellemeket, az üdvözlô szövegeket, a kapu készitô neveit és a dátumot faragják a kapura. Erdély minden részén találhatok ezek a gyönyörü tanujelzök a ôsi kultura hagyományainak és amig uj apuk épülnek a világon addig nem hal ki a magyar székely.

Isten segitségével és a magyar közösség támogatásával, régen megszületett álmunk megvalosulna a nyár folyamán. A H.C.C of N.E.O galambbúgos nagykaput fog épiteni a klub tanyán. Bizunk abban hogy sok magyar életnek lessz boldogitoja az évek során és igaz magyar szeretettel mondhassuk "Isten békessége a bemenôkkel, Isten áldása a benlevökkel"

Bethlenfalva